Aktivea - expert på sjukgymnastik, ergonomi och arbetsmiljö
Vi utbildar, motiverar och inspirerar företag i hela landet att investera i förebyggande arbetsmiljö och friskvårdinsatser; investeringar som är bevisat lönsamme för företaget. Företagsledningens friskvårdspolicy är nyckeln till högre produktivitet och lägre frånvarofrekvens. Vår målsättning är att minimera hälsorisker och att förstärka individens hälsa i arbetslivet... Läs mer

Sjukgymnastik

Enkla friskvårdsinstatser som motion och stresshantering på arbetsplatsen förebygger de vanligaste orsakerna till ohälsa och nedsatt arbetsförmåga.Vi upplyser om senaste rön i stressforskningen, samt undervisar i praktiska stresshanteringstekniker.

Ergonomi

Ergonomi belyser samspelet mellan omgivande faktorer i arbetsmiljön och individens hälsa. Vi förmedlar en kunskapsgrund för stress och arbetssjukdomar, ergonomiska arbetsställningar och arbetsteknik.

Arbetsmiljö

Vi informerar om arbetsgivarens juridiska ansvar i arbetsmiljö och rehabilitering. Vi diskuterar även hur ett hälsoorienterat ledarskap kan stimulera medarbetares fysiska och psykosocial resurser som därmed gagnar företagets intressen.