Ergonomi

Aktivea erbjuder ergonomisk genomgång av arbetsplatsen (ergonomirond, arbetsplatsbesök) där vi kartlägger, analyserar och bedömer risker i arbetsplatsens utformning, individers arbetsställningar, arbetsrörelser och arbetsteknik, samt arbetsplatsens omgivningsfaktorer som buller, ventilation och belysning och ergonomiska verktyg och hjälpmedel. Utifrån riskanalysen sammanställer vi resultatet och lägger fram skriftligt förslag till förbättringsåtgärder.

I våra utbildningar och föreläsningar i ergonomi och arbetsmiljö förmedlar vi en kunskapsgrund för uppkomsten av stress- och belastningsrelaterade besvär utifrån evidensbaserad forskning samt presenterar olika främjande och preventiva strategier för att hindra uppkomsten av stress och belastningssmärta på organisatorisk såväl som sekundär och tertiär nivå. 

Aktivea har bred kompetens inom rehablitering, ergonomi och arbetsmiljö inom varierande branscher såsom IT-kontor/öppna kontorslandskap, lagerarbetsplatser, hantverks- och småindustri, läkemedelsföretag, apotek m.m. samt inom förskolor, färdtjänst, skolkök, och rektorsområden inom Nacka och Stockholms kommun. 

Vår ergonom har gedigen akademisk utbildning med bl.a. pågående  magisterutbildning i Ergonomi och MTO på KTH. Ergonomi är ett brett tvärvetenskapligt kunskapsområde som belyser det komplexa samspelet mellan organisatoriska, tekniska och mänskliga faktorer som benämns för Människa - Teknik - Organisation (MTO) eller Human Factors and Ergonomics (HFE).

Kontakta oss gärna för en intresseförfrågan och offert.

Universitetsutbildning inom ergonomi & arbetsmiljö

 • Biomekanik, 3 hp, Linköpings universitet, Tekniska högskolan, 1990
 • Ergonomi, 7,5 hp, Linköpings universitet,Tekniska högskolan, 2002
 • Organisation och förändringsarbete, 7,5 hp, Linköpings universitet,Tekniska högskolan, 2003
 • Kognitiv ergonomi och människa-maskin-system, 7,5 hp, Linköpings universitet,Tekniska högskolan, 2003
 • Fysikalisk arbetsmiljö, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet, 2005
 • Beteendevetenskap, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet, 2005
 • Psykosocial arbetsmiljö - stresshantering, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet, 2006
 • Arbetsförmågebedömning inom FHV (företagshälsovård), 7,5 hp, Karolinska Institutet, 2011
 • Pågående magisterutbildning i Ergonomi och MTO, 60 hp, Skolan för Teknik och Hälsa, KTH

Kurser inom hälsa & arbetsmiljö

 • Hälsoprofilbedömning, Hälsoprofilinstitutet, Motala (idag HPI, Health Profile Institute AB, 2000
 • Stressprofilen, Stress Management Center, Karlstad (idag Winmar AB), 2002
 • Arbetsmiljöprofilen, Stress Management Center, Karlstad (idag Winmar AB), 2002
 • Vidar, Video- och datorbaserad arbetsanalys (ett participativt verktyg för bedömning av psykosociala och belastningsergonomiska faktorer för individen och arbetsplatsen), Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2002
 • Bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete med metoden Krav- och funktionsschema (KOF), Arbets- och miljömedicin, Uppsala, 2013