Ergonomi

Ergonomi är ett brett kunskapsområde som belyser det komplexa samspelet mellan omgivande organisatoriska, tekniska och mänskliga faktorer dvs. Människa - Teknik - Organisation (MTO). Internationell benämns ergonomi för Human Factors and Ergonomics (HFE).

I våra kurser och föreläsningar i ergonomi förmedlar vi en kunskapsgrund för uppkomsten stress- och belastningsrelaterade besvär och presenterar olika strategier att hindra uppkomsten av ohälsa på organisatorisk såväl som sekundär och tertiär nivå.

Vi erbjuder även ergonomiska arbetsplatsanalyser där vi kartlägger och analyserar risker i arbetsplatsens utformning, individers arbetsställningar, arbetsrörelser och arbetsteknik, samt omgivningsfaktorer som buller, ventilation och belysning. Utifrån riskanalysen sammanställer vi resultatet och lägger fram förslag till förbättringsåtgärder.

Vi har hög utbildning inom ergonomi och arbetsmiljö med erfarenhet från varierande branscher såsom kontor/ kontorslandskap, lagerarbetsplatser, färdtjänst, storkök m. fl. från små och medelstora företag i Storstockholm, samt Nacka och Stockholms kommun. Vi har bland annat arbetat som ergonomkonsult för f.d. företagshälsorna Metropol AB, Apotekshälsan och Vitea AB.

Kontakta oss gärna för en intresseförfrågan och offert.

Utbildning inom ergonomi och arbetsmiljö

  • Biomekanik, 3 hp, Linköpings universitet, Tekniska högskolan, 1990
  • Ergonomi, 7,5 hp, Linköpings universitet,Tekniska högskolan, 2002
  • Organisation och förändringsarbete, 7,5 hp, Linköpings universitet,Tekniska högskolan, 2003
  • Kognitiv ergonomi och människa-maskin-system, 7,5 hp, Linköpings universitet,Tekniska högskolan, 2003
  • Fysikalisk arbetsmiljö, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet, 2005
  • Beteendevetenskap, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet, 2005
  • Psykosocial arbetsmiljö - stresshantering, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet, 2006
  • Arbetsförmågebedömning inom FHV (företagshälsovård), 7,5 hp, Karolinska Institutet, 2011
  • Pågående magisterutbildning i Ergonomi och MTO, 60 hp, Skolan för Teknik och Hälsa, KTH