Sjukgymnastik

Leg. sjukgymnast/fysioterapeut behandlar, rehabiliterar och förebygger skada eller sjukdom som framkallar obehag, smärta eller värk i muskler och leder i armar, ben, rygg, nacke och huvud. Vi har även fysioterapi före och efter planerade ortopediska ingrepp av rygg och leder. 

Förstagångsbesöket består av en undersökning för att bedöma diagnos, smärt- och funktionsstatus. Utifrån undersökningen lägger sjukgymnasten upp mål och åtgärdsplan tillsammans med patienten. Mål, åtgärder, smärt- och funktionsstatus följs upp och utvärderas regelbundet. Åtgärder innebär en uppsättning av flera olika sjukgymnastiska behandlings- och träningsmetoder.

Smärtbehandling inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) består av olika manuella behandlingstekniker som t. ex. traktion, ledmobilisering och mjukdelsbehandling. I syfte att förbättra nedsatt funktions- eller arbetsförmåga ges individuellt anpassade träningsmetoder exempelvis McKenzie, Medicinsk träningsterapi (MTT), sekvensträning, balansträning, hemprogram samt pre- och postoperativa träningsprogram.

I samband med pågående sjukgymnastik får du råd om hjälpmedel, egenvård för smärtlindring, förebyggande av fallolyckor och belastningsergonomiska riskfaktorer i hemmet och på arbetet.

Landstingstaxa gäller:

Besök hos sjukgymnast kostar 200 kronor.

Avgiftsfritt för personer 85 år och äldre, samt för personer under 18 år.

Frikort gäller.

Ingen remiss krävs.

Universitetsutbildning inom fysioterapi och rehabilitering

  • Sjukgymnastexamen, 150 hp, Karolinska Institutet, 1985
  • Idrottsmedicin, 4,5 hp, Uppsala universitet, 1989
  • Fördjupningskurs i sjukgymnastik, 30 hp, Linköpings universitet, 1995
  • Ortopedisk Manuell Terapi/Medicin, 30 hp, Karolinska Institutet, 1997
  • Smärta och smärtbehandlingsstrategier, 7,5 hp, Uppsala universitet, 2004

Kurser inom fysioterapi och rehabilitering

  • R I+II, undersökning och behandling av rygg och nacke, OMT sektionen, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (idag Fysioterapeuterna), 1988, Stockholm
  • E I+II, undersökning och behandling av extremiteter, OMT sektionen, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (idag Fysioterapeuterna), 1988, Stockholm
  • Styrketräning för rehabilitering och motion, Sport- och testkliniken, 1988, Stockholm
  • Akupunkturkurs, godkänd av Socialstyrelsen, Göteborg, 1989
  • Kvalitets- och ledningssystem för fysioterapeutisk verksamhet, Fysioterapeuterna, 2017.